Η θετική πλευρά της Ελλάδας. «Crisis is a greek word» είναι ο τίτλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ελλήνων σχεδιαστών, να αφηγηθούν την κατάσταση στην Ελλάδα της κρίσης. Με αφορμή τη συνεχιζόμενη ύφεση και την επέκταση αυτής σε ολοένα και περισσότερες χώρες, 50 από τους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς οπτικής επικοινωνίας, με περισσότερες από 1.240 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μια κοινή έκθεση με μοναδικό στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της δημιουργικότητας σε ολόκληρο τον κόσμο.

--------------------------------------
The positive side of Greece. «Crisis is a Greek word» is the title of the Greek Designers global initiative to describe Greece in the times of Crisis. The ongoing depression that affects more countries everyday has inspired 50 top Greek Visual Communication Designers, with more than 1,240 international and national distinctions, to participate for the first time at a common exhibition, its sole aim being to convey a message of creativity to the World.
Labyrinth
Τhe way out of the crisis?
TEXT EDITOR
Sissy Caravia

Official participation for the «Crisis is a Greek word» exhibition organized by susurrus.

You may also like

Back to Top