The logo of Ateno Cook & Deli is particularly effective, skillfully combining both the location (Athens) and the experience of dining, without becoming verbose or overly touristy. It's impressive how it equally represents and communicates these two essential aspects of the client's business through a logo that is clearly both fork and column, maintaining an elegant and premium quality that stays true to the character of Ateno Cook & Deli."
Danai Stathi (Jury member) EBGE 2024"
Ιδιαίτερα εύστοχος λογότυπος, ο οποίος καταφέρνει να συνδυάσει τόσο τον τόπο, την Αθήνα, όσο και την εμπειρία, το dining, χωρίς να γίνεται φλύαρος και τουριστικός. Εντυπωσιάζει με το πόσο ισότιμα απεικονίζει και επικοινωνεί τις δύο αυτές βασικές πτυχές της δραστηριότητας του πελάτη, μέσα από έναν λογότυπο που είναι ξεκάθαρα τόσο πιρούνι, όσο και κίονας, παραμένοντας elegant και premium, πιστό στον χαρακτήρα του Ateno Cook & Deli.."
Δανάη Στάθη (Μέλος Κριτικής Επιτροπής) ΕΒΓΕ 2024
“High quality design, just like the product itself. Inventive symbol with double meaning (harvest tool and quality crown). Materials, colours and textures serve design-wise the quality of olive oil. Packaging that respectfully highlights and protects the product.
Michalis Georgiou (Jury president) EBGE 2022"Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός, όπως και το προϊόν. Ευρηματικό σύμβολο με διττή έννοια (εργαλείο συγκομιδής και κορωνίδα ποιότητας). Υλικά, χρώματα και υφές υπηρετούν σχεδιαστικά την ποιότητα του ελαιόλαδου. Μια συσκευασία που προστατεύει και αναδεικνύει το προϊόν με σεβασμό."
Μιχάλης Γεωργίου (Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής) ΕΒΓΕ 2022"What no one can feel and see behind Christos' perfect creations is the feeling of relief and excitement we all feel when his professionalism embraces us and reassures us that we are in a safe harbor. For the visual result itself, although impressive would not have the same sweet taste if the journey to its final creation wasn’t so exciting. 

In the two years it took to create our new corporate identity, Christos was the top partner I met. The result won both audience and competition juries around the world and continues to do so. Still, even if no one ever reads these lines, I will continue talking about Christos and his work as the most important professional I've ever met and who is an example both for his work methodology and his ethos. 

Christo, continue to inspire, thank you from the bottom of my heart for everything you offered my company, but also for everything that we will create in the future."

Linos Skaras ― Skaras Jewels"Αυτό που κανείς δεν μπορεί νιώσει και να δει πίσω από τις τέλειες δημιουργίες του Χρήστου, είναι το συναίσθημα ανακούφισης και ενθουσιασμού που όλοι νιώθουμε όταν ο επαγγελματισμός του μας αγκαλιάζει και μας καθησυχάζει ότι είμαστε σε ασφαλές λιμάνι. Γιατί το εικαστικό αποτέλεσμα από μόνο του, όσο και εντυπωσιακό να είναι, δεν θα είχε την ίδια γλυκιά γεύση αν το ταξίδι μέχρι την τελική του δημιουργία δεν ήταν τόσο συναρπαστικό.

Σε μια πορεία δύο ετών για την αλλαγή στην νέα μας εταιρική ταυτότητα, ο Χρήστος ήταν ο κορυφαίος συνεργάτης που γνώρισα. Το αποτέλεσμα μάγεψε και συνεχίζει να κερδίζει απλό κόσμο και κριτικές επιτροπές σε όλο τον κόσμο, όμως ακόμα και αν αυτές τις γραμμές δεν τι διαβάσει ποτέ κανείς εγώ θα μιλάω για τον Χρήστο και την δουλειά του ως τον κορυφαίο επαγγελματία που γνώρισα ποτέ και ο οποίος είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο και το ήθος που δουλεύει. 

Χρήστο συνέχισε να εμπνέεις, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα όσα προσέφερες στην επιχείρηση μου αλλά και για όλα όσα θα δημιουργήσουμε στο μέλλον."

Λίνος Σκάρας ― Skaras Jewels"With its velvety black bottle, gold lettering, and netting, the design is based on an exciting narrative and has been realised rigorously and with great attention to detail."

Jury Statement ― German Design Award 2019"Ο σχεδιασμός, με την κομψή μαύρη φιάλη, τα χρυσά γράμματα και το δίχτυ, είναι βασισμένος σε μια συναρπαστική αφήγηση, που έχει πραγματοποιηθεί με αυστηρότητα και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια."

Δήλωση Κριτικής Επιτροπής  German Design Award 2019"In a design category where creativity, immediacy and, ultimately, minimalism, are the ingredients of every successful recipe, the logo for the fresh pasta brand Kuziniera® ticks every box. Showcasing the variety of the products, as well as the process itself in a combined graphic representation, the logo successfully communicates all the necessary information with balance and simplicity."

George Triantafyllakos (Jury president) EBGE 2017"Σε μια σχεδιαστική κατηγορία όπου η ευρηματικότητα, η αμεσότητα και η απόλυτη αφαίρεση αποτελούν τα συστατικά για την επιτυχία, το λογότυπο για την εταιρία παρασκευής φρέσκων ζυμαρικών Kuziniera® επιτυγχάνει σε όλα. Προβάλλοντας τόσο την ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων, όσο και τα ίδια τα μέσα για την παραγωγή τους σε ένα συνδυαστικό γραφικό αντικείμενο, το λογότυπο καταφέρνει με ιδιαίτερη ευστοχία να επικοινωνήσει τα ζητούμενα με ισορροπία και απλότητα."

Γιώργος Τριανταφυλλάκος (Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής) ΕΒΓΕ 2017"I have given it quite some thought in order to come up with a single adjective that would characterize Chris’ work in its entirety, but, alas, I wasn’t able to find it. I think the reason behind this fruitless quest is the fact that his talent is multi-faceted. His unique ability to combine the sensitivity of an artist with the practicality of a market-knowledgeable professional makes him the ideal collaborator for the development of a corporate identity.

If someone decides to entrust him with such an important task, the wise thing to do would be to go along with his proposals about a fully fledged approach and let any doubts and meaningless worries out of it. His method –the questionnaire that I would call a tool of “professional psychographics”– leads with absolute certainty to the desired result as it has been based on the profound motivation of every client who is about to take such an initiative. Revelation time -that is, the presentation of the work– is always a pleasant surprise that exceeds all expectations. As far as my business venture is concerned, Chris took care of everything -from brand name creation to corporate identity implementation on all possible materials- with admittedly (both in Greece and abroad) impressive results, thus setting the foundations for a strong brand, which was my primary goal.

It would be a waste of time to talk about his professionalism, his attention to detail and his perfectionism, as his work speaks for itself and expresses the truth better than anyone else."

Thanasis Mougios ― Kinglike Concierge"Αφιέρωσα αρκετή ώρα για να σκεφτώ ένα μόνο επίθετο που θα χαρακτήριζε το σύνολο της δουλειάς του Χρήστου αλλά δεν τα κατάφερα. Η αιτία της μάταιης αναζήτησής μου οφείλεται, πιστεύω, στο γεγονός ότι το ταλέντο του είναι πολυδιάστατο. Η μοναδική ικανότητα με την οποία συνδυάζει την ευαισθησία του καλλιτέχνη με το πρακτικό πνεύμα του ανθρώπου της αγοράς θεωρώ ότι τον καθιστά ιδανικό συνεργάτη για τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.

Αν κάποιος αποφασίσει να του εμπιστευτεί μια τόσο σημαντική υπηρεσία καλό θα είναι να αφεθεί στις προτάσεις του για μια ολοκληρωμένη διαδικασία, χωρίς δισταγμούς και άσκοπες ανησυχίες. Η μέθοδός του, το ερωτηματολόγιο, που θα αποκαλούσα «επαγγελματικό ψυχογράφημα», καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα στο ποθητό αποτέλεσμα, καθώς έχει βασιστεί στις βαθύτερες αιτίες που έχουν οδηγήσει τον εκάστοτε εντολέα στην πρωτοβουλία που ετοιμάζεται να πάρει. Η ώρα της αποκαλύψεως -δηλαδή η παρουσίαση από τη μεριά του Χρήστου- αποτελεί πάντα μία ευχάριστη έκπληξη, που ξεπερνά τις προσδοκίες. Στη δική μου επιχειρηματική περιπέτεια ανέλαβε από την ονοματοθεσία μέχρι και την πιο μικρή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας, με -κατά γενική ομολογία (σε Ελλάδα κι εξωτερικό)- θαυμαστά αποτελέσματα, βάζοντας τις πιο γερές βάσεις για την δημιουργία ενός ισχυρού brand, κάτι που ήταν άλλωστε και ο βασικός μου στόχος.

Για τον επαγγελματισμό του, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την τελειομανία του είναι περιττό να μιλήσω εγώ -υπάρχει το έργο του που μιλάει από μόνο του και τα λέει, εκτιμώ, καλύτερα από τον καθένα.”

Θανάσης Μούγιος ― Kinglike Concierge“What impresses me most is Chris’ thoroughness, his systematic approach, his diligence. He does not propose a solution merely because he considers it the best. Rather, he extracts all necessary information through a meticulous client questionnaire so as to arrive to the optimal solution.Furthermore, his presentation skills are supreme: He painstakingly analyzes his thought process, his insights, so the result is usually magical.

In our case, I believe it was of the utmost importance that from the beginning of the project, we showed complete faith in his method and insights which were subsequently transformed in a unique, distinctive logo.

Of course this faith stemmed from his approach -his client service and client support is unparalleled. Even now that the project is completed, I still think of him as the invaluable leader who guided us through the construction of our studio’s corporate identity.

Summing up, I would urge anyone who likes Chris Trivizas’ work, to arrange a meeting with him in person, in order to get acquainted with his philosophy and above all meet the man himself.”

Paul Anagnou ― Les Anagnou Photographers"Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η μεθοδικότητα του Χρήστου. Δεν προτείνει στον πελάτη κάποια λύση επειδή αυτός απλά πιστεύει ότι είναι η καλύτερη, αλλά έχοντας πάρει στοιχεία με μορφή ερωτηματολογίου σε ‘οδηγεί ‘ στη λύση. O δε τρόπος παρουσίασης είναι απλά κορυφαίος: αναλύει τη σκέψη του, ποια ήταν η ενόρασή του και το αποτέλεσμα είναι συνήθως μαγικό.

Στη δική μας περίπτωση, νομίζω ότι ήταν μεγίστης σημασίας η εμπιστοσύνη που δείξαμε από τη αρχή μέχρι το τέλος του project στην ενόρασή του και στη μετουσίωση σε ένα λογότυπο μοναδικό.

Όλα αυτά βέβαια είναι απλά το αποτέλεσμα της δουλειάς του, γιατί το client service του είναι μοναδικό. Νιώθω, ακόμα και σήμερα που έχει τελειώσει το project, σιγουριά για έναν καθοδηγητή, για το ‘χτίσιμο’ της εταιρικής ταυτότητας του studio μας.

Έχοντας πει αυτά, θα παρότρυνα οποιονδήποτε που του αρέσει η δουλειά του Χρήστου, να κανονίσει κάποιο ραντεβού, να γνωρίσει τη φιλοσοφία και πάνω από όλα τον άνθρωπο Χρήστο Τριβυζά.”

Απόστολος Ανάγνου ― Les Anagnou Photographers“It is unusual for a parent-teacher association of an elementary school -and especially a provincial school, to address a creative agency in order to create an image, an identity.

Chris is known to us not only by the many awards he has received for his work -as happens in our case- but also by his frank and straightforward character.

We created a logo, printed letterheads and business cards, made t-shirts and hats with our logo and everyone, both within the school community and outside, in the society of Corfu, loved it.”

Maria Mouzakiti ― President of the 9th Primary School Parents Association of Corfu"Είναι περίεργο να απευθύνεται ένας σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου -και μάλιστα επαρχιακού- σε ένα δημιουργικό γραφείο προκειμένου να δημιουργήσει μια εικόνα, μια ταυτότητα.

Ο Χρήστος είναι γνωστός σε μας όχι μόνο από τις πολλές διακρίσεις της δουλειάς του -όπως και στην περίπτωσή μας άλλωστε- αλλά και από τον ειλικρινή και ευθύ χαρακτήρα του.

Δημιουργήσαμε λογότυπο, τυπώσαμε επιστολόχαρτα, κάρτες, φτιάξαμε μπλούζες και καπέλα με το σήμα μας και γενικά όλοι, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω στην κοινωνία της Κέρκυρας, ξετρελάθηκαν."

Μαρία Μουζακίτη ― Πρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου ΚέρκυραςRegarding my collaboration with Chris, I will try, in these few lines, to be as objective and as useful as possible to those who have not yet had the chance or the opportunity to work with him. I should mention that I am expressing my opinion after having worked with him for over two years.

Chris is an exceptional professional, a perfectionist; he is impeccable in his work, honest and above all he loves what he does. He is always one step ahead. His big advantage: he does not forget you once the job is done.

Filotheos Stellas ― Artissimo Bakehouse"Θα προσπαθήσω μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός για τη συνεργασία που είχα με τον Χρήστο και ταυτόχρονα χρήσιμος σε αυτούς που δεν είχαν την τύχη ή την ευκαιρία να συνεργαστούν ακόμη μαζί του. Να σημειώσω ότι τη γνώμη μου τη γράφω μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια συνεργασίας.

Ο Χρήστος είναι ένας άριστος επαγγελματίας, τελειομανής, άψογος στην δουλειά του, τίμιος και, πάνω απ’ όλα, αγαπάει αυτό που κάνει. Τον συναντάς πάντα ένα βήμα μπροστά. Το μεγάλο του πλεονέκτημα: δεν σε ξεχνάει μόλις τελειώσει η δουλειά."

Φιλόθεος Στέλλας ― Artissimo Bakehouse“Among this year's entries, I came across several pieces of work that I found impressive, but since I was asked to mention only one, I choose the logo for the elementary school parents club in Corfu.

It features integral design which carries a concept. Furthermore, it is my belief that its strongest point is the fact that the client is a school club.

The aim of any design award scheme is, apart from the recognition of good design, to educate the public that not often chooses to commission a design professional for the creation of a logo. Well done Chris Trivizas!”

Panos Konstantopoulos (Judge's Choice) EBGE 2012"Από τις συμμετοχές που είδα ήταν αρκετές αυτές που με εντυπωσίασαν, αλλά αφού μου ζητήθηκε να πω μία θα αναφέρω τον λογότυπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στην Κέρκυρα. 

Άρτιο σχεδιαστικά, με ιδέα και, όπως τόνισα στην κριτική επιτροπή, μεγαλύτερη σημασία και επιτυχία του είναι πως ο συγκεκριμένος γραφίστας που το σχεδίασε είχε ως πελάτη έναν σχολικό σύλλογο. 

Άρα, λοιπόν, η δυναμική του βραβείου, πέρα από τη σχεδιαστική επιβράβευση, είναι η γραφιστική παιδεία που διαμορφώνει σε φορείς που φτιάχνουν λογότυπα χωρίς γραφίστες. Ένα θερμό μπράβο στον συνάδελφο Χρήστο Τριβυζά."

Πάνος Κωνσταντόπουλος (Μέλος κριτικής επιτροπής) ΕΒΓΕ 2012“Addressing a creative studio outside the cinematic field for the creation of the Filmcenter’s logo has been a great challenge. 

Our collaboration with Chris Trivizas, apart from the excellent result, proved that you stand to gain a lot when you depart from the established path.”

Tina Charitos ― Greek Film Center"Η πρόκληση ν’ απευθυνθούμε σ’ ένα γραφείο εκτός κινηματογραφικού χώρου για το λογότυπο του Filmcenter (δίκτυο αιθουσών του ΕΚΚ) ήταν μεγάλη.

Η συνεργασία μας με τον Χρήστο Τριβυζά, εκτός από το υπέροχο αποτέλεσμα που μας χάρισε, απέδειξε, επίσης, ότι κερδίζεις πολλά περισσότερα όταν ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα."

Τίνα Χαρίτου ― Ελληνικό Κέντρο ΚινηματογράφουOur collaboration with Chris Trivizas started with enthusiasm and constructive brainstorming. He then analyzed in depth the needs of our brand. It was a technical, mathematical & psychological approach. We developed a common language to transform our passion for fine paper to a personalized narrative through a visual storytelling strategy. In the end of the day, the final printed product was even better than the initial artwork.

Last but not the least, it is important to point out that he insists on production details and delivers on time. 

With Chris Trivizas, creativity and end result are a good match. He is authentic and responsible and is at the top of our list.

Ariadne Perrakis ― Perrakis Paper"H συνεργασία μας ξεκίνησε με μια ιδέα που προκάλεσε χαρά και μας προβλημάτισε θετικά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η μεγάλη αγωνία είναι εάν το όνειρο θα το γκρεμίσει η πραγματικότητα, δηλ. αν το τελικό έντυπο θα είναι αντίστοιχο της αρχικής μακέτας.

Στην πορεία είδαμε τον Χρήστο Τριβυζά να διαθέτει ένα εξαίρετο όπλο, καθώς παρίσταται και παρακολουθεί κάθε βήμα της εκτύπωσης. Αυτή η επίμονη και επικεντρωμένη προσπάθεια σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να μην είναι ηχηρά προσόντα είναι όμως ουσιαστικά και οφείλουμε να τα εκθειάζουμε.

Είναι χαρά να συνεργάζεσαι με νέους ανθρώπους με ταλέντο, ικανότητες, όρεξη για δημιουργική εργασία και πείσμα."

Αριάδνη Περράκη  Χαρτιά Περράκης“I really liked both the idea and the name Hartobalotof. Inspired by the events that occurred in Athens in December 2008, it is a clever means of expressing personal views or social messages without the use of violence.

In the white paper you can take notes, denounce or design whatever you want in order to express your opinion. After that, you simply rumple and throw it with as much power you have, so that it will go far and reach the appropriate recipient.

Message received. Timely, simple, creative and very effective! Congratulations!”

Michael Ochs (Judge's Choice) EBGE 2009"Μου άρεσε πολύ τόσο η ιδέα, όσο και το όνομα Hartobalotof. Εμπνευσμένο από τα γεγονότα που συνέβησαν το Δεκέμβριο του 2008, είναι ένα έξυπνο μέσο έκφρασης προσωπικών απόψεων ή κοινωνικών μηνυμάτων χωρίς τη χρήση βίας.

Στο λευκό χαρτί μπορείς να σημειώσεις, να καταγγείλεις, ή να σχεδιάσεις ό,τι θέλεις για να εκφράσεις την άποψή σου. Στη συνέχεια το τσαλακώνεις και το πετάς με όση δύναμη μπορείς να διαθέσεις για να φτάσει μακριά, στον κατάλληλο αποδέκτη.

Μήνυμα ελήφθη. Επίκαιρο, απλό, ευρηματικό και πολύ αποτελεσματικό! Συγχαρητήρια!"

Michael Ochs (Μέλος κριτικής επιτροπής) ΕΒΓΕ 2009 “If everything is judged by the result, our collaboration for the creation of the coasters (sous verre pack) was, in every respect, ideal. Important design awards and of course a beautiful and commercially viable project for “Chartovasilion”, were the outcomes.

He is an associate, who with one word I would characterize as a “perfectionist”. Not only in design but throughout the production process. Nobody knows whether our next project will be equally successful. What I am certain of is that Chris, with his consistency, will do his best to make us proud once again.”

Lefteris Kontorousis ― Paperkingdom"Aν υποθέσουμε ότι όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, η συνεργασία μας για την δημιουργία των Coasters (συσκευασία σουβέρ) ήταν από κάθε άποψη ιδανική. Σημαντικά βραβεία design και φυσικά ένα όμορφο και εμπορικό προϊόν για το "Xαρτοβασίλειον".

Ένας συνεργάτης που αν διάλεγα μια λέξη να τον χαρακτηρίσω αυτή θα ήταν ‘τελειομανής’. Tελειομανής τόσο στη γραφιστική όσο και στην παραγωγική διαδικασία. Tο επόμενο project που ετοιμάζουμε δεν ξέρει κανείς αν θα έχει τέτοια επιτυχία, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Xρήστος, με τη συνέπεια που τον διακρίνει, θα κάνει ό,τι μπορεί για να είμαστε και πάλι περήφανοι."

Λευτέρης Κοντορούσης ― Χαρτοβασίλειον
Back to Top