CLIENT
Maira & Alexandros

TEXT EDITOR
Della Zagkouroglou

COPYWRITER
Sissy Caravia

FONT
PF Centro Sans Pro

PRINT

COCKTAIL RECIPE/BARTENDER
Vasilis Kyritsis

STAMP 
Alexandros Pierros

SPECIAL THANKS
Maria Drosiadou​​​​​​​

You may also like

Back to Top