Η Εταιρία CAUSEBOOK δημιουργεί ποιοτικά σημειωματάρια από το 1933 με μακροπρόθεσμη δέσμευση για μια βιώσιμη πρακτική ώστε να διασφαλίσουμε ότι παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις για τον πλανήτη μας και το περιβάλλον.
Το σύμβολο του λογοτύπου είναι εμπνευσμένο από τα αρχιγράμματα του ονόματος της επιχείρησης C και B τα οποία ενωμένα οπτικοποιούν την πάνω όψη των σημειωματάριων.
The Blossom Collection
'Blossom' offers a fresh perspective with vibrant colours and silver stitching.
Lined/Dotted/Blank
The Legacy Collection
'Legacy' exudes timeless elegance with singer-sewn binding and a palette of rich tones.
CLIENT CAUSEBOOK
CONCEPT & DESIGN Chris Trivizas
PHOTOGRAPHY 2pix


©2024

You may also like

Back to Top