Έμπνευση για το κοπτικό της ετικέτας της φιάλης αποτέλεσαν τα σπασμένα κομμάτια αρχαίων αγγείων. Τα χρώματα και η επιλογή της τυπογραφίας δημιουργούν μια λιτή ετικέτα που σαν στόχο έχει να ταξιδέψει τον καταναλωτή στην αρχαιότητα και την παράδοση.

----------------------------------------------

The shape of the tag of the bottle was inspired by ancient pottery pieces. The colors and typography create a plain label that aims to travel the consumer to the simplicity of ancient times and to tradition.
CLIENT
Papadellis Olive Oil

TEXT EDITOR
Sissy Caravia

FONT

PRINT
Perigramma

PHOTOGRAPHY

You may also like

Back to Top