Περιστρέφοντας τη φιάλη θα διαπιστώσετε ότι το πλάτος της ετικέτας είναι τόσο, όση και η μέγιστη δυνατότητα περιστροφής του κεφαλιού μιας κουκουβάγιας: 270 μοίρες.
By rotating the bottle you will discover that the width of the label equals the maximum rotation ability of an owl’s head: 270 degrees.
NAMING
Della Zagkouroglou
TEXT EDITOR
Sissy Caravia

LABEL PRINT
Label Press

RIBBON PAPER
Perrakis Papers
RIBBON PRINT
Kontorousis Bros.
PHOTOGRAPHY
Math Studio
​​​​​​​

You may also like

Back to Top