Η οινοποιία Μαρκόγιαννη βρίσκεται στη Σκιλουντία της αρχαίας Ολυμπίας, στη Πελοπόννησο. Καθώς η εργασία αφορούσε τη δημιουργία ετικετών για τέσσερα προϊόντα της οινοποιίας (λευκός, ροζέ και ερυθρός οίνος και παλαιωμένο τσίπουρο), στόχος μας ήταν η δημιουργία μιας τετραλογίας με κοινή οπτική ταυτότητα, καθαρή εικόνα και έντονη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Πηγή έμπνευσης για τις ετικέτες αποτέλεσαν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (νερό, γη, αέρας και φωτιά), τα οποία είναι, επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένα με την δημιουργία των συγκεκριμένων οινοπνευματωδών. Η απόχρωση του εκάστοτε οίνου οδήγησε στην επιλογή των αντίστοιχων συμβόλων, ενώ η μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα που έχει το τσίπουρο, οδήγησε στην αντιστοίχισή του με το σύμβολο της φωτιάς.
Water
Air
Earth
Fire
CLIENT Markogianni Winery
CONCEPT & DESIGN Chris Trivizas 
GRAPHIC DESIGN George Strouzas
COPYWRITER Sissy Caravia
PRINT LabelPress
PHOTOGRAPHY Math StudioGeorge Strouzas, Chris Trivizas


© 2012

You may also like

Back to Top