Ενδοδοντική θεραπεία είναι η αφαίρεση του περιεχομένου της πολφικής κοιλότητας, ο καθαρισμός της και η διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα σε κατάλληλο σχήμα ώστε να ακολουθήσει ερμητική έμφραξη με κάποιο βιολογικά συμβατό υλικό.
Το σύμβολο του λογοτύπου, οι κουκίδες, οπτικοποιούν τα στόμια των ριζικών σωλήνων τα οποία απαιτούνται για την ενδοδοντική θεραπεία.
Συνάμα η απόσταση μεταξύ τους σκιαγραφεί τον σκελετό του κεφαλαίου αρχιγράμματος (Κ) της επωνυμίας. 
Στην εφαρμογή τώρα του λογοτύπου, τα στόμια έχουν αποδοθεί με διάτρηση στο χαρτί σε κάθε εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας, οπτικοποιώντας με ρεαλιστικό τρόπο το επιτήδευμα, την ενδοδοντολογία.
Στόμια ριζικών σωλήνων
_
​​​​​​​Root canal orifices
CLIENT Kouroupis Konstantinos
CONCEPT & DESIGN Chris Trivizas 
COPYWRITER Sissy Caravia
PAPER Perrakis Papers
PRINT Graphics Studio​​​​​​​
PHOTOGRAPHY Math Studio


©2022

You may also like

Back to Top