------------------------------
Η ονοματοθεσία προέκυψε από τον συνδυασμό της λέξης “hook”, που σημαίνει “γάντζος” και, εν προκειμένω, ο γάντζος που κρεµάµε τα κρέατα, με τη λέξη “cut”, που σηµαίνει “κόβω”.
Ο προσδιοριστικός τίτλος “True Pitta” υπογραμμίζει εύστοχα το πραγματικό προϊόν. 
Το σύμβολο του λογοτύπου οπτικοποιεί με γεωμετρική φόρμα την τυλιχτή πίτα. Η επιλογή της τυπογραφίας είναι Stencil, με σαφή παραπομπή στην κοπή.
CLIENT
Hoocut | True Pitta

TEXT EDITOR
Sissy Caravia

FONT

PHOTOGRAPHY
Dimitris Vlaikos

You may also like

Back to Top