Περιστρέφοντας τη φιάλη θα διαπιστώσετε ότι το πλάτος της ετικέτας είναι τόσο, όση και η μέγιστη δυνατότητα περιστροφής του κεφαλιού μιας κουκουβάγιας: 270 μοίρες.
By rotating the bottle you will discover that the width of the label equals the maximum rotation ability of an owl’s head: 270 degrees.
CREDITS


NAMING
Della Zagkouroglou

TEXT EDITOR
Sissy Caravia


LABEL PRINT
Label Press

RIBBON PAPER
Perrakis Papers

RIBBON PRINT
Kontorousis Bros.

PHOTOGRAPHY
Math Studio
Antonis Katrakazis
Nikos Mamalos

You may also like

Back to Top