-------------------------------------------
Διάγων: αρχαίος ποταμός που πηγάζει από το όρος Μίνθη και εκβάλλει στον Αλφειό, διασχίζοντας το μοναδικό ανάγλυφο της ορεινής Ολυμπίας. 
Οι χαράξεις στην ετικέτα οπτικοποιούν τον υδροφόρο ορίζοντα. Οίνος της ποικιλίας βερτζαμί µε αρώµατα κόκκινων φρούτων του δάσους, καλοδομημένες τανίνες και διαρκή επίγευση, που αποτυπώνει την ξεχωριστή εμπειρία στη μνήμη του ταξιδευτή.
CLIENT
I. Christopoulos Sons Co.

TEXT EDITOR
Sissy Caravia

FONT
Parachute

PRINT
Cabas S.A.

CAPSULES
Metalux

PHOTOGRAPHY
Math Studio

You may also like

Back to Top