Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η παρασκευή καλλυντικών. Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας. 
Με δεδομένο το εταιρικό όνομα, πηγή έμπνευσής του συμβόλου ήταν το κεφάλαιο γράμμα «Φ», ο χρυσός αριθμός 1,618, προς τιμήν του Φειδία. Η απόλυτα συμμετρική μορφολογία του κεφαλαίου «Φ» διαμορφώθηκε έτσι ώστε να παραπέμπει στο σχήμα της γυάλινης φιάλης χημικού εργαστηρίου. Το βαθύ ιώδες εναρμονίζει τη δύναμη του κόκκινου με τη δύναμη του μπλε. 
Ο αριθμός «Φ» εκφράζει την εσωτερική αρμονία ενός αντικειμένου. Οι πλευρές των συσκευασιών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ακολουθούν με ακρίβεια τον χρυσό αριθμό «Φ». Εάν ΑΓ>ΒΓ τότε ΑΒ/ΑΓ=ΑΓ/ΒΓ. Το σημείο τομής Γ ισούται με τη χρυσή αναλογία «Φ» (=1,618), διότι ΑΒ/ΑΓ και ΑΓ/ΒΓ=1,618. Η συσκευασία των προϊόντων σχεδιάστηκε με βάση αυτή ακριβώς τη μαθηματική φόρμουλα. Έτσι, εάν τοποθετήσουμε τις δύο μικρότερες συσκευασίες τη μία επάνω στην άλλη, δημιουργούμε μια συσκευασία με τις ακριβείς διαστάσεις της τρίτης συσκευασίας. Στο ράφι, οι συσκευασίες αυτές δημιουργούν ένα τέλειο σχήμα, εκφράζοντας την φυσική αρμονία που αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού αυτών των προϊόντων.
Patterns

The isosceles triangle in which the ratio of the longerto the shorter side equals 'Φ' is called a 'golden triangle'. Every isoscelestriangle with a 36o acute angle is 'golden'. The products were divided into 4 categories. Foreach category we created a pattern, which reflects the function of the product line, as follows:
Cleanse
The pattern 'wave' was created by rotating the 'golden' triangle. It represents a wave, thus symbolising the element of water, the basis of cleansing.
Protect
The pattern 'cube', designed by multiple 'golden' triangles, is a closed shape, one that can enclose, cover, protect. It is a geometrical 'hug', a basic symbolism of protection.
Prevent
The pattern 'simplicity' is a simple pattern, based on the 'golden' triangle. It represents the products’ characteristics, which are easy to use and work just like that, to put it simply.
Correct

The pattern 'nature' is essentially a tree. By using the 'golden' triangle repeatedly, we created a 'forest' of triangles, in order to powerfully connect this product line with nature and the way nature heals and cures itself.
Philab Cosmetics Brochure / EN Cover
Philab Cosmetics Brochure / Golden Embossing
Philab Cosmetics Brochure / GR Cover
Philab Cosmetics Brochure / Golden Embossing
CONCEPT & DESIGN Chris Trivizas 
GRAPHIC DESIGN George Strouzas
EDITOR Sissy Caravia 
ILLUSTRATOR Tassos Papaioannou
PAPER Perrakis Papers
PRINT Kontorousis Bros.
PHOTOGRAPHY Math Studio


©2012

You may also like

Back to Top