_


Η Ανδριώτης Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην εμπορία και επεξεργασία ελαιολάδου τα τελευταία 55 χρόνια. Το λογότυπο σχεδιάστηκε με στόχο να αντικατοπτρίζει την κλασική και διαχρονική αξία του ονόματος, ανανεώνοντας ταυτόχρονα την επικοινωνιακή του εικόνα.

Το σύμβολο του λογοτύπου οπτικοποιεί μια ελιά με το κουκούτσι της, σε τομή, ενώ η τυπογραφία που επιλέχθηκε, με πατούρες και κεφαλαία γράμματα, αποπνέει το κύρος και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν  την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Symbol
Color Palette
Color Palette
Typography | PF Cheltenham
Color Palette
Logotype
Logotype Black Reversed
Logotype Pantone® Reversed 
Scale
Before/After
Envelope 11x22cm
Envelope 16,2x22,9cm
Letterhead A4
CLIENT Andriotis | Greek Olive Oil
CONCEPT & DESIGN Chris Trivizas
EDITOR Sissy Caravia
PAPER RifpaPerrakis Papers
PHOTOGRAPHY Math Studio

©2013

You may also like

Back to Top